Belang van historisch tijdsbesef

Door historisch tijdsbesef kunnen leerlingen gebeurtenissen in de tijd plaatsen, zich er een voorstelling bij maken en verschillende tijden met elkaar en met ‘nu’ vergelijken. Dit is niet alleen belangrijk voor geschiedenisonderwijs, maar ook essentieel voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren hierdoor op een steeds hoger niveau historisch redeneren, het heden begrijpen en kritisch denken. Een leerkracht van groep 6 formuleerde het belang van tijdsbesef als volgt:

”Leerlingen moeten leren waarom we de dingen doen zoals we dat doen en dat het nu ook een keer geschiedenis wordt.”

Jeugdjournaal, januari 2015

Jeugdjournaal, januari 2015

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *