Onderzoek Inspectie

In het onderzoek naar de stand van zaken van wereldoriëntatie formuleerde de Inspectie de volgende aandachtspunten voor verbetering van het onderwijs in de wereldoriënterende vakken:

  • Gebruik van leer- en hulpmiddelen, zoals tijdbalken en kaarten
  • Volgen van leerlingprestaties in kennis en vaardigheden – er worden nauwelijks foutenanalyses van toetsen gemaakt
  • Zorg voor meer samenhang tussen taal en wereldoriëntatie – een win-win-situatie

Loading