Peilingsonderzoek

Om inzicht te krijgen in de actuele kennis en vaardigheden van leerlingen aan het eind van de basisschool voor aardrijkskunde en geschiedenis, voert de Inspectie een Peilingsonderzoek uit.

De resultaten worden vergeleken met de prestaties van leerlingen in de vorige peilingsonderzoeken uit 2008. Tevens wordt onderzocht hoe basisscholen het onderwijsleerproces vormgeven. Zijn er verschillen tussen scholen die aardrijkskunde en geschiedenis thematisch aanbieden, soms geïntegreerd met andere vakken, en scholen die aardrijkskunde en geschiedenis als losse vakken aanbieden?

Nieuw in dit onderzoek is de toetsing van vaardigheden, die in het nieuwe curriculum voor Mens en Maatschappij meer aandacht zullen gaan krijgen. Het gaat dan om onderzoeksvaardigheden, zoals het selecteren van informatie uit teksten, afbeeldingen, kaarten en grafieken om een onderzoeksvraag te beantwoorden. En om denkwijzen die belangrijk zijn bij aardrijkskunde en geschiedenis, bijvoorbeeld het leggen van oorzaak-gevolgrelaties, het herkennen van meerdere perspectieven en het benoemen van overeenkomsten en verschillen.

Het inspectieverslag met de resultaten van dit onderzoek verschijnt eind 2023.

Loading