PUBLICATIONS

Professional publications

 • Huijgen, T., De Groot-Reuvekamp, M. & Van Veenen, V. (2024). Bruggen bouwen. Geschiedenis in het primair en voortgezet onderwijs. Kleio 65 (2), 22-24.
 • Van Boxtel, C., Bark, M., de Groot-Reuvekamp, M., de Kreek, R., Potjer, Y., & Visser, A. (2023). Referentiekader Tijd. Veel meer dan nieuwe tijdvakken. Kleio 64 (6), 38-43.
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2023). De ambities van de VGN. Kleio 64 (3), 38-41.
 • Van Boxtel, C., Visser, A., Bark, M., de Groot-Reuvekamp, M., de Kreek, R., & Potjer, Y. (2022). Ontwikkelingen in de tijd. Naar een nieuw historisch referentiekader. Kleio 63 (4), 4-13.
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2022). Historische tijd in het lager onderwijs Kennis en vaardigheden van Nederlandse leerlingen aan het einde van de basisschool. Hermes 26 (1), 30-35.
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2022). Geschiedenis in het basis- en voortgezet onderwijs. Gescheiden werelden? Discussiedossier Geschiedenisonderwijs. https://www.historici.nl/discussiedossier-geschiedenisonderwijs-geschiedenis-in-het-basis-en-voortgezet-onderwijs-gescheiden-werelden/
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2022). Geschiedenis in het basis- en voortgezet onderwijs. Gescheiden werelden? Discussiedossier Geschiedenisonderwijs. https://www.historici.nl/discussiedossier-geschiedenisonderwijs-geschiedenis-in-het-basis-en-voortgezet-onderwijs-gescheiden-werelden/
 • De Groot-Reuvekamp, M., & Van Amerongen, M. (2020). Is geschiedenisles voor jonge kinderen weinig zinvol omdat hun besef van tijd zich nog moet ontwikkelen? (KR. 963) Den Haag: Kennisrotonde. https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/geschiedenisles-voor-leerlingen-groepen-3-5
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2018). Geschiedenis met TIJDWIJS. Bevorderen van historisch tijdsbesef. JSW 8, 18-21.
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2018). Historisch tijdsbesef bij kinderen van 6 tot 12 jaar. Hermes (22) 64, 58-66.
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2018). ‘Vroeger was alles zwart-wit, er was nog geen kleur’. Kleio 6, 38-41.
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2018). Een tijdbalk van je leven. Een methodiek voor historisch tijdsbesef in het basisonderwijs. Kleio 7, 34-36.
 • De Groot-Reuvekamp, M., & Harnett, P. (2016). How do pupils understand historical time? Some evidence from England and the Netherlands. Primary History 73, p. 6-9.
 • De Groot-Reuvekamp, M., & Jansen, P. (2016). Tijdreizen met historische thema’s. De Wereld van Het Jonge Kind. (mei) p 10-13.
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2016). Bevorderen van historisch tijdsbesef bij kinderen. Noordhoff: Platform Pabo, digitaal magazine: http://paboplatform.noordhoff.nl/magazine/bildung/#marjan-de-groot-historisch-tijdsbesef
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2014). Historisch tijdsbesef in het basisonderwijs. Een vergelijking tussen Engeland en Nederland. Kleio (februari) p. 46-51.
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2013). Geschiedenislessen in de onderbouw? Gewoon doen! (oktober) p. 6-7.
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2012). Erfgoededucatie: doorlopende leerlijn. De Wereld van Het Jonge Kind, (oktober) p. 12-14.
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2012). Schatkisten en museumkoffers. De Wereld van Het Jonge Kind. (juni) p. 36-38.
 • Van der Kooij, C. & Groot-Reuvekamp, M. (2010). De koffer van Sam, een canonvenster openen door verhalend ontwerpen. Kleio 6, p. 12-14.
 • Groot-Reuvekamp, M. (2005). Riga, 11-17 april 2005: Op zoek naar een wankel evenwicht. Kleio 7, p. 38-41.
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2001). Groep 8 van de Sint-Jozefschool in Rijen. Op bezoek in de geschiedenisles van Annemarie van Heumen. Kleio 7, p. 25 – 27.
 • Du Jour, M., De Groot, M., Keissen, H. & Van der Meer, F. (2001). Van Anne Frank tot Willibrord, begrippen herkennen en plaatsen. Kleio 7, p. 20-24.

Scientific publications

 • Van Boxtel, C., Potjer, Y., & de Groot-Reuvekamp, M. (2023). Welke geschiedenis is de moeite waard om te onderwijzen? Ontwerpprincipes voor de selectie en uitwerking van inhouden van een chronologisch referentiekader. Dimensies 7, 49-70. https://dimensies.nu/wp-content/uploads/2023/11/dimensie7-art3-nov23.pdf
 • Smets, W., Tuithof, H., & de Groot-Reuvekamp, M. (2023). Wat is de meerwaarde van een Canon voor het geschiedenisonderwijs? Een didactische reflectie op het canondebat in Vlaanderen. Tijdschrift Voor Geschiedenis 136 (2), 159-167. https://doi.org/10.5117/TVG2023.2.005.SMET
 • Béneker, T., Van Boxtel, C., de Leur, T., Smits, A., Blankman, M., & De Groot-Reuvekamp, M. (2020). Geografisch en historisch besef ontwikkelen op de basisschool. Een literatuurstudie naar onderzoek over aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs in het primair onderwijs. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en de Inspectie van het Onderwijs.
 • Van Boxtel, C., Driebergen, M, de Groot-Reuvekamp, M., Huijgen, T., de Kreek, R., Logtenberg, A., van der Schans, T., Storck, E., & Tuithof, H. (2020). Oriëntatie in de tijd. Verkenning van het gewenste historisch referentiekader voor het primair en voortgezet onderwijs.LEMM (het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken). https://expertisecentrum-geschiedenis.nl/wp-content/uploads/LEMM_Historisch-Referentiekader_Rapportage-Enquete_okt2020.pdf
 • Huijgen, T. & De Groot-Reuvekamp, M. (2020). Exploring the Role of Archaeology in Dutch Secondary School History Textbooks. In D. Trškan & Š. Bezjak (Eds.), Archaeological Heritage and Education: An International Perspective on History Education (pp. 219-234. Ljubljana, Slovenia. Slovenian National Commission for UNESCO. http://oddelki.ff.uni-lj.si//zgodovin/DANIJELA/DIDAKTIKAZGODOVINE/_private/UNESCO2/Archaeologicalheritage.pdf
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2020). Inclusive education in the Netherlands: Developments through time and an example in primary history education. Journal of Inclusive Education in Research and Practice, 1 (1), 74-89. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jierp/issue/56579/763757
 • Béneker, T., Van Boxtel, C., de Leur, T., Smits, A., Blankman, M., & De Groot-Reuvekamp, M. (2020). Geografisch en historisch besef ontwikkelen op de basisschool. Een literatuurstudie naar onderzoek over aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs in het primair onderwijs. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en de Inspectie van het Onderwijs. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/peil.onderwijs-mens–maatschappij-einde-basisonderwijs/peil.onderwijs-mens–maatschappij.html
 • De Groot-Reuvekamp, M. & Wilschut, A. (2019). Adopteer een monument. Onderzoek naar de effecten van een lesprogramma van het Nationaal Comit’4 en 5 mei. [Research on the effects of a teaching program of the National Committee 4 and 5 May]. Amsterdam: Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding / HvA Publicaties.
 • De Groot-Reuvekamp, M. (2017). Improving pupils’ understanding of historical time in primary school. Dissertatie, Universiteit van Amsterdam. http://dare.uva.nl/search?identifier=b7f872f9-d8b1-4314-a0c7-d71e9da5e8bb
 • De Groot-Reuvekamp, M., Ros, A., & Van Boxtel. (2019). “Everything was black and white . . .” Primary school pupils’ naive reasoning while situating historical phenomena in time. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education 47, 18-33. http://dx.doi.org/10.1080/03004279.2017.1385642
 • De Groot-Reuvekamp, M., Ros, A., & Van Boxtel, C. (2018). A successful professional development program in history: what matters? Teaching and Teacher Education 75, 290-301. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.07.005
 • De Groot-Reuvekamp, M., Ros, A., & Van Boxtel. (2018). Improving elementary school students’ understanding of historical time: Effects of teaching with “Timewise. Theory & Research in Social Education, 46(1), 35-67. https://doi.org/10.1080/00933104.2017.1357058
 • De Groot-Reuvekamp, M., Ros, A., Van Boxtel, C. & Oort, F. (2017). Primary school pupils’ performances in understanding historical time. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education45(2), 227-242. http://dx.doi.org/10.1080/03004279.2015.1075053
 • De Groot-Reuvekamp, M. J., Van Boxtel, C., Ros, A., & Harnett P. (2014). The understanding of historical time in the primary history curriculum in England and the Netherlands. Journal of Curriculum Studies46(4), 487–514. http://www.tandfonline.com/eprint/HFkGbceQmXAVSDsXuYzt/full 
Link to the dissertation

Books

 • Van der Kooij, C. & Groot-Reuvekamp, M. (2021). Geschiedenis & Samenleving, kennisbasis inhoud en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 5e druk.
 • Commissie Herijking Canon van Nederland (2020). Open vensters voor onze tijd. De canon van Nederland herijkt. Amsterdam University Press.
 • Vogelezang, P., Groot-Reuvekamp, M. de & Hagenaars, P. (2009). Handboek Cultuureducatie in de Pabo, Van basis naar Verdieping. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Other

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.