Krachtige didactieken

Een reviewstudie geeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op leerprestaties van leerlingen in het basisonderwijs met betrekking tot geografische en historische kennis en vaardigheden.

Krachtige didactische aanpakken voor goed aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs zijn:

  • Begeleid onderzoekend leren
  • Omgevingsonderwijs
  • Leren door doen
  • Inzet specifieke leermiddelen
  • Taalgericht vakonderwijs

Positieve effecten zijn er vooral voor begeleid onderzoekend leren, de inzet van tijdbalken en taalgericht vakonderwijs.

Ten aanzien van begeleid onderzoekend leren en omgevingsonderwijs wordt in de gevonden studies sterk benadrukt dat bij deze vormen van leren de leerkracht een essentiƫle rol heeft in het goed voorbereiden, begeleiden en nabespreken.

Loading