Prestaties van leerlingen

Om inzicht te krijgen hoe leerlingen presteren met betrekking tot historisch tijdsbesef, hebben we in een meetinstrument ontwikkeld met vragen bij iedere fase, gebaseerd op het model met de drie ontwikkelingsfasen. Het instrument is afgenomen op zeven basisscholen bij 1457 leerlingen van groep 3 t/m 8.

Gemiddelde percentages goede antwoorden per groep voor fase A, B en C

De analyse laat zien dat het percentage correcte antwoorden per leerjaar oploopt en dat leerlingen in hogere groepen significant beter presteren dan leerlingen in lagere groepen.

In alle groepen blijkt echter ook ruimte voor verbetering te zijn, vooral in de lagere groepen waar leerlingen nauwelijks onderwijs in historisch tijdsbesef krijgen. Maar ook in de groepen 7 en 8 kunnen leerlingen nog groeien in de fase van voorgezet historisch tijdsbesef.

Loading