Vakkenintegratie

Arie Wilschut en Monique Pijls onderzochten de effecten van vakkenintegratie op basis van 77 empirische studies voor voortgezet en primair onderwijs. De literatuur noemt een aantal voordelen van vakkenintegratie, waarvan er drie empirisch te toetsen waren.

Resultaten laten zien dat geen van deze voordelen werd aangetoond.

Integratie van vakken leidt niet tot meer motivatie, betere leerprestaties of meer diepgaand begrip.

Kritisch denken kan ook tot stand komen in een vakmatige context, of misschien zelfs juist in zo’n context, omdat er dan gelegenheid is dieper door te dringen in de vakmatig samenhangende begripsstructuur. Bijvoorbeeld bij historisch en geografisch redeneren.

Wel werden positieve effecten gevonden voor de integratie van taal en zaakvakken: taalgericht vakonderwijs.

 

Loading