VIDEO’S

Webinar over resultaten van een reviewstudie over krachtige didactische aanpakken voor onderwijs in geschiedenis en aardrijkskunde.
Reflecties over Onderwijs & Geschiedenis vanuit mijn persoonlijke en professionele leven.
Filmpje van Leraar 24, met informatie over de ontwikkeling van historisch tijdsbesef bij leerlingen in het basisonderwijs, gemaakt tijdens een training van leerkrachten op Fontys pabo ‘s-Hertogenbosch
Ter gelegenheid van de uitreiking van NWO-promotiebeurzen werd Marjan de Groot-Reuvekamp 12 september 2016 geïnterviewd door de staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker. Het interview ging over haar promotieonderzoek: Improving the understanding of historical time of pupils aged 6 – 12.
Informatieve video over het belang van erfgoedonderwijs voor leerling op de basisschool. De opnames zijn gemaakt aansluitend aan de presentaties van de projecten van derdejaars studenten van de Fontyspabo in ‘s-Hertogenbosch.

Loading